Súmate á xestión responsable do Castelo Conta!

Edición tras edición, o Castelo Conta pretende ser referente na xestión responsable dos recursos e tamén dos residuos. Por isto, existe tanto un plan de sostibilidade como un compromiso sociocomunitario na actuación do festival.

Con todo isto, dende a organización buscamos minimizar o impacto que este evento poida causar na súa contorna más inmediata. Para tal fin, propoñemos unha serie de medidas que teñen por obxectivo a redución de residuos, mediante a eliminación de plásticos non reutilizables, a separación de lixo para a súa correcta reciclaxe e, en paralelo, as actividades de sensibilización que incluímos no total de actividades que, realizándose nunha contorna rural, velan por non resultar intrusivas para a veciñanza.

O Xalo é a nosa casa e queremos que siga séndoa por moito tempo, polo que #SenPlásticosNoMonte é o cancelo que empregaremos para agrupar estas accións e xerar un impacto positivo, concienciando sobre a importancia de manter os nosos montes e espazos naturais libres de plásticos dun só uso.

Do mesmo xeito, co fin de concienciar á Xente Miúda do Castelo Conta, organizamos unha serie de actividades concretas que poñen a educación ambiental no centro, formando as xeracións máis novas nunha cuestión de vital importancia como é a preservación do noso entorno natural.