Somos Criminais 3

XOV 25 AGO
22.00
Polideportiva
12-15€

En Somos Criminais 3, Carlos Blanco e Xosé A. Touriñán, analizan Galicia e os seus habitantes para saber como somos e para saber por que somos como somos.

Somos criminais no sentido menos criminal da palabra? Temos unha maneira propia de ser e de estar? Somos diferentes, somos parecidos ou somos iguais aos demais? Son certos os tópicos que hai sobre nós? É verdade que respondemos ás preguntas con preguntas? Non se sabe se subimos ou se baixamos?

Din que as segundas partes nunca foron boas, por iso Xosé A. Touriñán e Carlos Blanco pasan directamente á terceira.

En Somos Criminais 3, Carlos Blanco e Xosé Touriñán, analizan Galicia e os seus habitantes para saber como somos e para saber por que somos como somos.

Noticias relacionadas